Home / Genel / aerugo

aerugo

aerugo ne demek? aerugo anlamı nedir? aerugo gibi soruların yanıtı ve aerugo ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. aerugo ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. aerugo kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

aerugo  

 1. Bakır küfü, bakı asetat; metal üzerinde yeşŸil tabaka

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aer, aer er, aerasyon, aerate, aerated, anser caerulescens, circus aeruginosus, parus caeruleus, zosterops caerulescens, parus caerulus

bakır

 1. Bu elementten yapılmış kap.
 2. Bu elementten yapılmış
 3. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C’ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).
  Örnek: Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret’in Kadıköy’den getirdiği bakır lamba yanıyordu. A. Ş. Hisar
 4. Simgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona karşı demirden daha fazla direnç gösteren, bazlar tarafından kolay etkilenen, elektriği çok iyi ileten ve insan, tarih öncesinden beri bilinen ve bitki metabolizmasında önemli bir element. Doğada metal, oksit (küprit), sülfür (glans, kalhopirit) ve karbonat (malahit) halinde bulunan bir element.
 5. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında bozukluklara yol açan, kırmızımtırak parlak, atom numarası 29, atom ağırlığı 63. 54, sembolü Cu olan tuzları zehirli bir metal. Bakır, beslenmede esansiyel bir element olup seruloplazmin, lizil oksidaz, sitokrom oksidaz ve tirozinaz gibi çeşitli proteinlerin yapısına katılır.
 6. Doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.
 7. l. inceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. arslan. 3. hz. hüseyin’in zeyne’l-abidin’den torununun adı.
 8. Yensiz gömlek. (Osmanlıca’da yazılışı: bakîr)
 9. Çobanları ile beraber olan sığır sür–uşu–.
 10. (en) Cupric.
 11. (en) Cuprous.
 12. (en) Copper.
 13. (fr) Cuivre

küf

 1. Ekmek, peynir vb. organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar.
 2. Pas.
 3. Ölü ya da diri örgensel ortamlarda çürükçül ya da asalak yaşayan ilkel mantarların ortak adı. bk.küf mantarları
 4. Flamentli mikrofungusları tanımlamak için gıda ve diğer mikrobiyoloji dallarında kullanılan bir tanım, mantar. Parazitik, çok hücreli filamentöz koloniler oluşturur.
 5. Yetiştiği satıhta kimyevi değişikliklere sebep olan küçük boylu mantarlara verilen umumi ad.
 6. Hifalardan oluşmuş çok hücreli, filamentöz koloniler oluşturan mantar.
 7. (en) Mould.
 8. (en) Smut.
 9. (en) Fungus.
 10. (en) Corruption.
 11. (en) Mold.
 12. (en) Mold, mould.
 13. (en) Moldiness.
 14. (en) Mouldiness.
 15. (en) Mildew.
 16. (en) Blight.
 17. (al) Schimmel
 18. (la) Mucor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir