Home / Genel / aşar vergisini vermek

aşar vergisini vermek

aşar vergisini vermek ne demek? aşar vergisini vermek anlamı nedir? aşar vergisini vermek gibi soruların yanıtı ve aşar vergisini vermek ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. aşar vergisini vermek ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. aşar vergisini vermek kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

aşar vergisini vermek

 1. (en) Tithe

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşa, aşab, aşabe, aşağ, aşağ solcu, aşağı, aşağı bitkiler, aşağı mahalle, aşağı yukarı, aşağılama

aşar

 1. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler.
 2. Ondalık.
 3. Bk. ondalık.
 4. (Öşr’ün çoğulu) ondalık.

ondalık

 1. Onda bir olarak alınan veya verilen ücret, komisyon.
 2. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar.
 3. Temel olarak on sayısını alan, aşar, aşari.
 4. A’şâr.
 5. (en) Tenth part.
 6. (en) Tithe.
 7. (en) Decimal.
 8. (en) Ten percent.

vermek

 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
  Örnek: Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. Ö. Seyfettin
 2. Bırakmak veya bağışlamak
  Örnek: Hırsımdan bazılarına bedava verdim, alın götürün, diye bağırdım. H. C. Yalçın
 3. Ondan bilmek, atfetmek
 4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
 5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
  Örnek: Arabanın burnunu, en tenha kahvelerden birinin önünde, rıhtıma verdiler. A. İlhan
 6. Herhangi bir duruma yol açmak
  Örnek: Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim. Y. K. Karaosmanoğlu
 7. Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
 8. Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek.
 9. Verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek: “İyi oldu ağzının payını verdiğim, artık bana karşı daha dikkatli olur.” -A. Ümit.
 10. (en) Bring.
 11. (en) İnsert.
 12. (en) Produce.
 13. (en) Adjudge.
 14. (en) Award.
 15. (en) Adduce.
 16. (en) Throw.
 17. (en) Charter.
 18. (en) Place.
 19. (en) Accord.
 20. (en) Allow.
 21. (en) Assign.
 22. (en) Bear.
 23. (en) Bestow.
 24. (en) Bring in.
 25. (en) Cede.
 26. (en) Come across with.
 27. (en) Confer.
 28. (en) Contribute.
 29. (en) Dedicate.
 30. (en) Deliver.
 31. (en) Deliver up.
 32. (en) Dispose of.
 33. (en) Distribute.
 34. (en) Donate.
 35. (en) Endow.
 36. (en) Extend.
 37. (en) Furnish.
 38. (en) Give.
 39. (en) Give away.
 40. (en) Give in.
 41. (en) Grant.
 42. (en) Hand.
 43. (en) Hand in.
 44. (en) Hand out.
 45. (en) Hand over.
 46. (en) Administer.
 47. (en) Attribute.
 48. (en) Concede.
 49. (en) Consign.
 50. (en) Deal.
 51. (en) Devote.
 52. (en) Dispense.
 53. (en) Emit.
 54. (en) İmpart.
 55. (en) Lend.
 56. (en) Pass.
 57. (en) Present.
 58. (en) Provide.
 59. (en) Supply.
 60. (en) Treat.
 61. (en) Vest.
 62. (en) To give.
 63. (en) To hand.
 64. (en) To pass.
 65. (en) To give sth away.
 66. (en) To concede.
 67. (en) To deliver.
 68. (en) To give in.
 69. (en) To hand sth in.
 70. (en) To provide.
 71. (en) To furnish.
 72. (en) To dispense.
 73. (en) To present.
 74. (en) To yield.
 75. (en) To bear.
 76. (en) To afford.
 77. (en) To apply.
 78. (en) To bend.
 79. (en) To donate.
 80. (en) To bestow.
 81. (en) To grant.
 82. (en) To assign.
 83. (en) To devote.
 84. (en) To sel.
 85. (en) To pay.
 86. (en) To sell.
 87. (en) To offer.
 88. (en) To attribute.
 89. (en) Just.
 90. (en) To give sth to.
 91. (en) To hand sth to.
 92. (en) To bequeath / to leave sth to.
 93. (en) To vie in marriage.
 94. (en) To produce.
 95. (en) To hold.
 96. (en) Afford.
 97. (en) Ascribe.
 98. (en) Attach.
 99. (en) Blossom.
 100. (en) Defray.
 101. (en) Deli.

tithe  

 1. Ondalık, öşür
 2. Onda bir
 3. Ufak kısım
 4. Aşar vergisi
 5. Gelirin onda birini kiliseye vermek
 6. Aşar vergisini vermek
 7. Onda bir nispetinde vergi koymak
 8. Aşar vergisi vermek, onda bir oranında vergi koymak

tarım

 1. Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.
 2. Topraktan çeşitli ürünler elde etmeye ve geniş anlamıyla hayvancılığa da dayanan yaşamsal etkinlik.
 3. İnsanların hayvansal, bitkisel ve diğer maddelere olan gereksinimlerini karşılamak için planlanmış değişik üretim sistemlerini kapsayan geniş bir terim.
 4. Göllere, kumluklara dökülen çay kolları.
 5. Verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü.
 6. (C.: Tıram) Kara çadır.
 7. (en) Farming ziraat.
 8. (en) Carrying out of agriculture / forestry and of fishing operations.
 9. (en) Agricultural.
 10. (en) Agrarian.
 11. (en) Cultivation.
 12. (en) Agriculture.
 13. (en) Farming.
 14. (en) Growing.
 15. (en) Husbandry.
 16. (en) Tillage.
 17. (en) Tilth.
 18. (en) Terraculture.
 19. (fr) Agriculture

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir