Home / Genel / bin rakamı

bin rakamı

bin rakamı ne demek? bin rakamı anlamı nedir? bin rakamı gibi soruların yanıtı ve bin rakamı ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. bin rakamı ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. bin rakamı kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

bin rakamı

 1. (en) Thousand

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bin bir, bin bir ayak bir ayak üstüne, bin bir delik otugiller, bin bir yaprak otu, bin can ile, bin bir, bin kat, bin türlü, bobin kırıcı

bin  

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
  Örnek: Taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı. R. H. Karay
 5. (C.: Ubeyna) Zahir, görünen.
 6. (en) Thousand.
 7. (en) Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 8. (en) To put into a bin; as, to bin wine.
 9. (en) An old form of Be and Been.
 10. (en) Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.
 11. (en) In mainframe computing, a Bin, refers to the ‘mailbox’ where computer reports are distributed to computer users AITS maintains numbered bins for its clients’ output at each campus.
 12. (en) The usual name of a directory containing runnable programs, possibly derived from the term binary or simply the english word denoting a container See searchpath.
 13. (en) The first six digits of the account number appearing on the card Each state implements a unique BIN for state program identification.
 14. (en) DNA fragment size range within which alleles are assigned based on their relative electrophoretic mobilities.
 15. (en) In CPU-speak, a single speed increment as defined by a 0 5 multiplier jump For example, on a 66MHz system bus, a 266MHz processor is one bin faster than a 233MHz processor.
 16. (en) Business Identification Number BPE: Business Process Engineering.
 17. (en) National Intelligence Agency.
 18. (en) Any Point of Sale container designed to hold bulk merchandise.
 19. (en) Directory that contains programs on a UNIX system.
 20. (en) Each frequency point represented in the frequency domain display of an FFT is called a bin.
 21. (en) An electronic capability in the memory of some advanced pulse generators which stores a certain type of data Bins are usually associated with rate ranges For example, one cardiac event is recorded by the pulse generator, classified by rate range and then stored in the bin for that rate range Bin counts can later be interrogated biphasic A waveform morphology having both a positive and negative deflection.
 22. (en) Kilo-.
 23. (en) Euphonic form of the prefix Bi-.
 24. (en) Container; usually has a lid the quantity contained in a bin store in bins.
 25. (en) Container; usually has a lid.
 26. (en) The quantity contained in a bin.
 27. (en) An identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations; the first part shows the location and the second identifies the bank itself.
 28. (en) Store in bins.
 29. (en) Abbreviation for ‘binary ‘ bin is frequently used as the name of a directory on a UNIX file system intended to contain executable programs, such as operating system utilities, or CGI programs in a subdirectory of a Web server’s content root.
 30. (en) Equivalent to gate.
 31. (en) MacBinary II encoded file This file type, downloaded as MacBinary or Binary, can be decompressed with Stuffit Expander.
 32. (en) Son of.
 33. Ambar, kömürlük,kutu,sandık
 34. Ambarlamak,kutuya veya sandığa koymak.

rakamı

 1. Rakam ve sayıya ait. Rakamla alakalı. (Osmanlıca’da yazılışı: rakamî)

rakam

 1. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri.
 2. Bu işaretlerle yazılmış sayı.
 3. Nicelik, miktar.
 4. Bk. sayar
 5. Bîr doğal sayıyı göstermeğe yarayan ad. || Biçimsel sayı kuramında n sayısını gösterenrakam, sıfır (0) imi ile bu imin sağına yazılan n sayıda ardıl iminden (‘) oluşan deyimdir. Örn. 3 sayısını gösterenrakam 0′” deyimidir.
 6. Bütün satıcı, bütün satan.
 7. (en) Figure.
 8. (en) Number.
 9. (en) Numeral.
 10. (en) Digit.
 11. (en) Key figure.
 12. (fr) Numéral

sayar

 1. Sayıları gösteren simgelerden her biri.
 2. (en) Figure.

thousand  

 1. Bin rakamı
 2. Çok büyük sayı
 3. Bin

dokuz

 1. Sekizden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı.
 3. Sekizden bir artık.
 4. (en) Nine.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir