Home / Genel / bir çeşit mala

bir çeşit mala

bir çeşit mala ne demek? bir çeşit mala anlamı nedir? bir çeşit mala gibi soruların yanıtı ve bir çeşit mala ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. bir çeşit mala ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. bir çeşit mala kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

bir çeşit mala

 1. (en) Plane

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır, bir açıda, bir açida ilerle, bir adama kırk gün ne dersen o olur, bir ağızdan, bir alay, bir alem, bir an, bir an önce

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.
 10. Kuyu. (Osmanlıca’da yazılışı: bi’r)
 11. (en) Stands for Bureau of Internal Revenue and is in charge of collecting all internal taxes.
 12. (en) British Institute of Radiology.
 13. (en) Single.
 14. (en) Some.
 15. (en) Mono-.
 16. (en) Uni-.
 17. (en) Unique.
 18. (en) Sole.
 19. (en) The same.
 20. (en) Owned in common.
 21. (en) United.
 22. (en) Such.
 23. (en) Only.
 24. (en) Certain.
 25. (en) İdentical.
 26. (en) İndifferent.
 27. (en) Solitary.

çeşit

 1. Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
  Örnek: Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı. H. Taner
 2. Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
 3. Türlü
  Örnek: Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir. Y. K. Beyatlı
 4. (en) Kind.
 5. (en) Variety.
 6. (en) Sort.
 7. (en) Assortment.
 8. (en) Style.
 9. (en) Sample.
 10. (en) Cast.
 11. (en) Class.
 12. (en) Denomination.
 13. (en) Description.
 14. (en) Genre.
 15. (en) İtem.
 16. (en) Range.
 17. (en) Species.
 18. (en) Stripe.
 19. (en) Breed.
 20. (en) Form.
 21. (en) Make.
 22. (en) Nature.
 23. (en) Order.
 24. (en) Rate.
 25. (en) Type.
 26. (en) Choice.
 27. (en) Diversity.
 28. (en) Manner.
 29. (en) Quality.
 30. (en) Stamp.

mala

 1. Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü.
 2. Yanak.Dgr.: anat. mala
 3. Az miktardaki harcın karılmasında, istenen yere konmasında ve yüzeyinin düzgünleştirilmesinde kullanılan aygıt.
 4. Bk. mala
 5. (en) Trowel.
 6. (en) Evils; wrongs; offenses against right and law.
 7. (en) Wool cord with knots used as an aid to prayer or meditation.
 8. (en) Garland; also rosary.
 9. (en) Rosary with 108 beads.
 10. (en) Float.
 11. (en) Spatula.
 12. (en) Spud.
 13. (en) String of beads used as an aid for mantra repetition Also, such a string of beads worn as a token of one’s guru Some believe that a mala can also protect the one who wears it.
 14. (en) Vt: must, to be obliged.
 15. (en) Mala.
 16. (en) The arch of bone beneath the eye that forms the prominence of the cheek.

plane  

 1. Geom
 2. Plane tree çınar, bot
 3. Rende, marangoz rendesi, planya
 4. Bir çeşit mala
 5. Düzeltmek, rendelemek
 6. Üstünu temizlemek
 7. Suyun yüzünde uçar gibi gitmek.
 8. Tamamıyle düz, dümdüz
 9. Mustevi, düzlem
 10. Yassı
 11. Düzeltmek, düzlemek, süzülmek, uçmak (motorsuz), rende ile düzeltmek, rendelemek, planya ile düzeltmek

sayılar

 1. Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler.sayılar soyutsayıları bildirdiklerinde ve ad görevi yüklendiklerinde bağımsız olarak kullanılırlar: Kırk beş dokuza bölünür. İki kere iki dörttür. Üçe dördü eklersen yedi olur. Kalemlerden ikişer tane sana, ikişer tane kardeşine aldım. Birinci grup gitsin, ikinci grup gelsin. Üçler, yediler, kırklar vb. Sayı türleri, nesnelerin sayılış sırasını, parçalarını bildirme, bölük bölük gösterme gibi anlam inceliklerine sahiptirler: beşinci sınıf, ikişer kalem, iki-üç saat vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir