Home / Genel / gelgite bağlı

gelgite bağlı

gelgite bağlı ne demek? gelgite bağlı anlamı nedir? gelgite bağlı gibi soruların yanıtı ve gelgite bağlı ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. gelgite bağlı ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. gelgite bağlı kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

gelgite bağlı

 1. (en) Tidal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gelgeç, gelgeç gönüllü, gelgeç istek, gelgeç söyleşmesi, gelgeççi, gelgeç, gelgeççi, gelgel, gelgelelim, gelgelli

bağlı

 1. Bir bağ ile tutturulmuş olan
  Örnek: Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı. Halikarnas Balıkçısı
 2. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste
  Örnek: Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı. B. Necatigil
 3. Sınırlanmış, sınırlı.
 4. Kapatılmış olan, kapalı.
 5. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.
 6. Sadık
  Örnek: Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa
 7. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun.
 8. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).
 9. Mülzem.
 10. İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.
 11. (en) Coupled.
 12. (en) Bound.
 13. (en) Tied.
 14. (en) Conditional.
 15. (en) Bonded.
 16. (en) Connected.
 17. (en) Dependent.
 18. (en) Dependant.
 19. (en) Attached.
 20. (en) Hooked.
 21. (en) Faithful.
 22. (en) Adherent.
 23. (en) Adhesive.
 24. (en) Adjective.
 25. (en) Affiliated.
 26. (en) Amenable.
 27. (en) Appurtenant.
 28. (en) Banded.
 29. (en) Cohesive.
 30. (en) Conjoint.
 31. (en) Consequent.
 32. (en) Corded.
 33. (en) Devoted.
 34. (en) Germane.
 35. (en) İncidental.
 36. (en) Laced.
 37. (en) Obse.
 38. (en) Attendant.
 39. (en) İnseparable.
 40. (en) Loyal.
 41. (en) Relative.
 42. (en) Reliant.
 43. (en) Subject.
 44. (en) Contingent.
 45. (en) Related.
 46. (en) İmpotent.
 47. (en) Spellbound.
 48. (en) Ancillary.
 49. (en) Dependent on.
 50. (en) Related to.
 51. (en) Connected with.
 52. (en) Committed.
 53. (en) Appertaining.
 54. (en) Bound up in.
 55. (en) Fixed.
 56. (en) Geared.
 57. (en) Subordinate.
 58. (en) Subsi.
 59. (al) Gekuppelt
 60. (fr) Accouplé

tidal  

 1. Gelgitsel
 2. Met ve cezre ait
 3. Gelgit kabilinden
 4. Gelgite bağlı
 5. Gelgit ile ilgili

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
  Örnek: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Anayasa
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
  Örnek: Üzümünü ye de bağını sorma. Atasözü
 8. Meyve bahçesi.
 9. Bağlam, deste, demet.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.
 11. Ancak belirli doğrultu ve uzaklıklarda güçlü olan, özel kimyasal kuvvetlerden kurulu öğeciklerarası bağlam.
 12. Büyük bahçe. Bostan.
 13. Yassı solungaçlılarda iki kabuğu bağlayan menteşe şeklindeki yapı, ligament.
 14. Hareket eden birkaç kemiği birleştiren kuvvetli, telli sık bağ dokusu şeridi.
 15. (en) Contact.
 16. (en) Till.
 17. (en) Yoke.
 18. (en) Bunch.
 19. (en) Sheaf.
 20. (en) Relation.
 21. (en) Bath , spa.
 22. (en) Bond.
 23. (en) Brace.
 24. (en) Cord.
 25. (en) String.
 26. (en) Knot.
 27. (en) Vineyard.
 28. (en) Vinculum.
 29. (en) Beginnings.
 30. (en) Alliance.
 31. (en) Bandage.
 32. (en) Binder.
 33. (en) Connection.
 34. (en) Connexion.
 35. (en) Copula.
 36. (en) Copulation.
 37. (en) Corelate.
 38. (en) Daughter.
 39. (en) Fascia.
 40. (en) Fastener.
 41. (en) Fastening.
 42. (en) Header.
 43. (en) Lace.
 44. (en) Ligament.
 45. (en) Ligature.
 46. (en) Link.
 47. (en) Linkage.
 48. (en) Linkup.
 49. (en) Nexu.
 50. (en) İmpediment.
 51. (en) Restraint.
 52. (al) Bindung
 53. (al) Bindung Dgr.: Jap. ketug
 54. (fr) Lien
 55. (fr) Liaison

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir