Home / Genel / geminin baş kıç vurması

geminin baş kıç vurması

geminin baş kıç vurması ne demek? geminin baş kıç vurması anlamı nedir? geminin baş kıç vurması gibi soruların yanıtı ve geminin baş kıç vurması ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. geminin baş kıç vurması ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. geminin baş kıç vurması kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

geminin baş kıç vurması

 1. (en) Pitch

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gemi, gemi adamı, gemi adamı hüviyet varakası, gemi adamı kimlik belgesi, gemi adamı kişisel malı, ateş gemisi, balast gemi, buharlı gemi, bulaşık gemi, cankurtaran gemisi

gemi

 1. Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
 2. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar.
 3. (en) Vessel.
 4. (en) Ship.
 5. (en) Boat.
 6. (en) Craft.
 7. (en) Bark.
 8. (en) Keel.
 9. (en) Hijacker.
 10. (en) Sail.
 11. (en) To advance money on bottomry.
 12. (en) To borrow / to raise / to take money on bottomry.
 13. (en) Merchant vessel.
 14. (en) Net personality.

baş

 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
  Örnek: Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı
 2. Bir topluluğu yöneten kimse
 3. Başlangıç.
 4. Temel, esas
 5. Arazide en yüksek nokta.
 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
 7. Bir şeyin uçlarından biri
 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.
 9. Çıban.
 10. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi.
 11. Herhangi bir hayvanın bu bölgeye karşılık olan yapısı. Sefal, kafa.
 12. Bakteriyofajlarda ikozahedral şekilli, DNA içeren kısmı.
 13. Miyozinin bir parçası. Fosfolipitlerin yağ asitleri içermeyen kısmı.
 14. Spermlerde haploit çekirdeğin bulunduğu kısmı.
 15. İnsan vücudunun üst, hayvan vücudunun ön ucu, sefalika.
 16. Olsun, ola.
 17. (en) Head.
 18. (en) Chief.
 19. (en) Arch.
 20. (en) Capital.
 21. (en) Central.
 22. (en) İn chief.
 23. (en) Especial.
 24. (en) First.
 25. (en) Foremost.
 26. (en) General.
 27. (en) Governing.
 28. (en) Grand.
 29. (en) İnitial.
 30. (en) Master.
 31. (en) Premier.
 32. (en) Primal.
 33. (en) Primary.
 34. (en) Prime.
 35. (en) Principal.
 36. (en) Beginnings.
 37. (en) Knob.
 38. (en) Heading.
 39. (en) Beginning.
 40. (en) Coconut.
 41. (en) Costard.
 42. (en) Leader.
 43. (en) Base.
 44. (en) Cardinal.
 45. (en) Helm.
 46. (en) Kingpin.
 47. (en) Leading.
 48. (en) Crest.
 49. (en) Either of two ends.
 50. (en) Glove.
 51. (en) Bulb.
 52. (en) Agio.
 53. (en) Exchange premium.
 54. (en) Upper end.
 55. (en) Sconce.
 56. (en) Prow.
 57. (en) Foreship.
 58. (en) Fore.
 59. (en) Poll.
 60. (en) Major.
 61. (en) Boss.
 62. (en) Standard.
 63. (en) Headman.
 64. (en) Header.
 65. (al) Kopf Dgr.: Yun. kephale:baş
 66. (fr) Tête

kıç

 1. Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat.
 2. Deniz teknelerinde art taraf
  Örnek: Pantolonunu, ceketini fırlatır, kıç altındaki âdeta kamaramsı yere sokulur, düşünürdü. S. F. Abasıyanık
 3. Arka bölümde olan.
 4. Bacak, ayak.
 5. (en) Poop.
 6. (en) Stern.
 7. (en) Buttocks.
 8. (en) Haunches.
 9. (en) Butt.
 10. (en) Hindquarters.
 11. (en) Nates.
 12. (en) Rump.
 13. (en) Slats.
 14. (en) Rear end.
 15. (en) Bottom.
 16. (en) Arse.
 17. (en) Backside.
 18. (en) Behind.
 19. (en) Breech.
 20. (en) Fanny.
 21. (en) Fundament.
 22. (en) Posterior.
 23. (en) Rear.
 24. (en) Tail.
 25. (en) Tail end.
 26. (en) Haunch.
 27. (en) Hind part.
 28. (en) Back.
 29. (en) Prat.

vurma

 1. Vurmak işi.
 2. Bir iç yanmalı makinede sıkıştırılmış yakıt ve hava karışımının, yüksek basınçta ani patlaması.
 3. (en) Percussion.
 4. (en) Beat.
 5. (en) Bump.
 6. (en) İmpingement.
 7. (en) Knock.
 8. (en) Swat.
 9. (en) Strike.
 10. (en) İmpulse.
 11. (en) Stroke.
 12. (en) Slam.
 13. (en) Slap.
 14. (en) Blow.
 15. (en) Blowing.
 16. (en) Beating.
 17. (en) Jamming.
 18. (en) Knocking.
 19. (en) Lash.
 20. (en) Dash.
 21. (en) Splash.
 22. (en) İmpulsion.
 23. (en) Pulsation.
 24. (en) Shock.
 25. (en) Thrust.
 26. (en) Emulsification.
 27. (en) Hammering.
 28. (en) Pushing.
 29. (en) Coining.
 30. (en) İmpact.
 31. (fr) Coup

pitch  

 1. İnsan kulağının algıladığı biçimiyle herhangi bir notanın ses frekansı değeri.
 2. Zift, kara sakız
 3. Bazı ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer bir madde
 4. Ziftlemek, ziftle kaplamak
 5. Atmak, flrlatmak
 6. Kurmak (çadır)
 7. Müz
 8. Alçalma veya yükselme açısı
 9. En üst veya alt derece
 10. (vida) adım
 11. Atım, atış
 12. Atılan şey
 13. Geminin baş kıç vurması
 14. Meyil, eğim
 15. Ziftlemek, zift kaplamak, atmak, çakmak, kurmak, yerleştirmek, yüklemek, akort etmek, perdesini ayarlamak (ses), taş döşemek (yol), sunmak (mal), düşmek, yalpalamak, sendelemek, eğimli olmak, kur yapmak, sokaklarda satmak

üstünde

 1. (en) Over, whereon.
 2. (en) On.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir