Home / Genel / katedralden tahsisat alan papaz

katedralden tahsisat alan papaz

katedralden tahsisat alan papaz ne demek? katedralden tahsisat alan papaz anlamı nedir? katedralden tahsisat alan papaz gibi soruların yanıtı ve katedralden tahsisat alan papaz ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. katedralden tahsisat alan papaz ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. katedralden tahsisat alan papaz kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

katedralden tahsisat alan papaz

 1. (en) Prebend

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kate, kate greenaway award, kate greenaway madalyası, kate greenaway medal, kate greenaway ödülü, fırkateyn, hakikaten, hilkaten, muvakkaten, skate

tahsisat

 1. Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek.
 2. Bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para
  Örnek: Sonra tahsisat yoktur, gelecek sene bütçesine para konulacak diye bir lakırtı çıkardılar. M. Ş. Esendal
 3. Bk. ödenek
 4. Bir kimse veya bir daire için ayrılmış para veya mal.
 5. (en) Appropriation.
 6. (en) Allotment.
 7. (en) Allowance.
 8. (en) Grant.
 9. (en) Special appropriation.
 10. (en) Money earmarked for a special purpose.
 11. (en) Appropriations.
 12. (en) Allocation.
 13. (en) Money designed for a special purpose.

ödenek

 1. Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
 2. Parlamento üyelerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk dışında kalan para.
 3. Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.
 4. Bir işin yapılması için ayrılan para.
 5. (en) Appropriation.
 6. (en) Fund.
 7. (en) Grant.
 8. (en) Allocation.
 9. (en) Allowance.
 10. (en) Allotment.
 11. (en) Bounty.
 12. (en) Subsidy.
 13. (en) Personal allowance.
 14. (en) Allocation, allowance.
 15. (en) Pork.
 16. (en) Grant-in-aid.
 17. (en) Award.
 18. (en) Supply.
 19. (en) Annuity.
 20. (en) Consideration money.

alan

 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
 3. Yüz ölçümü.
 4. Bir çalışma çevresi
  Örnek: Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır. N. Ataç
 5. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.
 6. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
 7. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.
 8. Eski Roma’da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
 9. Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü’nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yönleçsel, doğabilimsel nicelik.
 10. Çerçevenin en üst satırından en alt satırına kadar yatay taramanın tümü.
 11. Açık, düz yer, meydan.
 12. Ova, kır, çayır.
 13. Ufuk.
 14. Ülke alan, fetheden, fatih.
 15. Orman içinde açıklık, meydan.
 16. (en) Wolfhound.
 17. (en) Recipient.
 18. (en) Susceptive.
 19. (en) Space.
 20. (en) Area.
 21. (en) Range.
 22. (en) Field.
 23. (en) Arena.
 24. (en) Region.
 25. (en) Sphere.
 26. (en) Ambit.
 27. (en) Compass.
 28. (en) Domain.
 29. (en) Extent.
 30. (en) Maidan.
 31. (en) Pitch.
 32. (en) Reach.
 33. (en) Realm.
 34. (en) Scope.
 35. (en) Theater.
 36. (en) Theatre.
 37. (en) Tract.
 38. (en) Circus.
 39. (en) Course.
 40. (en) Ground.
 41. (en) Land.
 42. (en) Place.
 43. (en) Receiver.
 44. (en) Square.
 45. (en) Pitch saha.
 46. (en) Airfield.
 47. (en) Clearing kayran.
 48. (en) Open space.
 49. (en) Court.
 50. (en) Open.
 51. (en) Plaza.
 52. (en) Spread.
 53. (en) Public square.
 54. (en) Sweep.
 55. (al) Halbbild, Teilbild
 56. (al) Feld
 57. (fr) Demi-image, trame
 58. (fr) Champ

papaz

 1. Hristiyan din adamı, peder.
 2. Üzerinde papaz resmi olan iskambil kâğıdı.
 3. Gelişmiş ve kutsal kitapları olan kimi dinlerde Tanrıyla insanlar arasında elçilik yapan, din ve büyü işlerinde uzmanlaşmış olan kişi. bk. din. krş. hoca, büyücü.
 4. (en) Celebrant.
 5. (en) Parish.
 6. (en) Priest.
 7. (en) Clergyman.
 8. (en) Monk.
 9. (en) Father.
 10. (en) Parson.
 11. (en) Cleric.
 12. (en) Clerk in holy orders.
 13. (en) King.
 14. (en) Chaplain.
 15. (en) Dominie.
 16. (en) Minister.
 17. (en) Pastor.
 18. (en) Shaveling.
 19. (en) Sky pilot.
 20. (en) Hiero-.
 21. (en) Friar.
 22. (en) Rector.
 23. (en) Ecclesiastic.
 24. (en) Presbyter.
 25. (fr) Prêtre

prebend  

 1. Katedralin papaza bağladığı tahsisat
 2. Bu tahsisatı temin eden vakıf
 3. Katedralden tahsisat alan papaz

kuruluş

 1. Kurulma işi, yolu veya tarihi.
 2. Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan her şey, kurum, tesis, müessese.
 3. Yapı, yapılış, bünye.
 4. Kasılma.
 5. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.
 6. Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan kurum.
 7. (en) Promotional.
 8. (en) Establishment.
 9. (en) Corporation.
 10. (en) Founding.
 11. (en) Organization.
 12. (en) İnstallation.
 13. (en) Foundation.
 14. (en) İnstitution.
 15. (en) İnstitute.
 16. (en) Being set-up.
 17. (en) Set-up.
 18. (en) Body.
 19. (en) Concern.
 20. (en) Enterprise.
 21. (en) Organ.
 22. (en) Shop.
 23. (en) Structure.
 24. (en) Construction.
 25. (en) Disposition.
 26. (en) İncorporation.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir