Home / Genel / tamamen birbirine zıt

tamamen birbirine zıt

tamamen birbirine zıt ne demek? tamamen birbirine zıt anlamı nedir? tamamen birbirine zıt gibi soruların yanıtı ve tamamen birbirine zıt ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. tamamen birbirine zıt ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. tamamen birbirine zıt kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

tamamen birbirine zıt

 1. (en) Polar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tama, tamable, tamaçı, tamaen, tamagotchi, açıktan atama, asaleten atama, atama, atamak, ataman

tamamen

 1. Bütün olarak, büsbütün
  Örnek: Hanımlar tamamen çıktıktan sonra, beylere de numaraları dağıtılacaktır. S. F. Abasıyanık
 2. Büsbütün, eksiksiz ve tam olarak, mükemmel biçimde.
 3. (en) Completely.
 4. (en) Entirely.
 5. (en) Fully.
 6. (en) Exactly.
 7. (en) Properly.
 8. (en) Thoroughly.
 9. (en) Wholly.
 10. (en) Perfectly.
 11. (en) Precious.
 12. (en) Absolutely.
 13. (en) Altogether.
 14. (en) Bang.
 15. (en) Bang-on.
 16. (en) Chock.
 17. (en) Clean.
 18. (en) Clear.
 19. (en) Dead.
 20. (en) Definitely.
 21. (en) İn the highest degree.
 22. (en) Downright.
 23. (en) Fair.
 24. (en) Heart and soul.
 25. (en) Up to the hilt.
 26. (en) Hollow.
 27. (en) Diametrically.
 28. (en) Finally.
 29. (en) Flatly.
 30. (en) Outright.
 31. (en) Purely.
 32. (en) Quite.
 33. (en) Roundly.
 34. (en) Totally.
 35. (en) Truly.
 36. (en) Wide.
 37. (en) İn full.
 38. (en) To the core.
 39. (en) All over.
 40. (en) To a crumb.
 41. (en) Down to the ground.
 42. (en) Faithfully.
 43. (en) İn toto.
 44. (en) Well.
 45. (en) For all the world.

birbirine

 1. (en) One another.

zıt

 1. Karşıt, ters
  Örnek: … devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu. Ö. Seyfettin
 2. Bk. karşıt
 3. (en) Adverse.
 4. (en) Antithetic.
 5. (en) Antithetical.
 6. (en) Conflicting.
 7. (en) Converse.
 8. (en) Counter.
 9. (en) Diametrical.
 10. (en) Jarring.
 11. (en) Negative.
 12. (en) Opponent.
 13. (en) Opposed.
 14. (en) Opposite.
 15. (en) Polar.
 16. (en) Reverse.
 17. (en) Antipole.
 18. (en) Anti-.
 19. (en) Athwart.
 20. (en) Abhorrent.
 21. (en) Alien.
 22. (en) Contrary.
 23. (en) Damning.
 24. (en) Converse karşıt.
 25. (en) The opposite.
 26. (en) The converse.
 27. (en) The contrary.
 28. (en) Antithesis.
 29. (en) Antipack.
 30. (en) Antagonistic.
 31. (en) Anti.
 32. (en) Contra.
 33. (en) Derogative.
 34. (en) Derogatory.
 35. (en) İnimical.
 36. Sivilce, siyah nokta, ergenlik sivilcesi (Argo)

karşıt

 1. Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.
 2. Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlışkarşıt kavramlardır; oysa ak’ın çelişiği ak-olmayan’dır.)
 3. Öznesi ve yüklemi aynı olan, ama biri olumlu öteki olumsuz olan iki tümel önermenin birbiri karşısındaki durumu. (Ör. “Bütün insanlar ölümlüdür.” “Hiç bir insan ölümlü değildir.” Olumsuzluk yüklemin içinde de dile getirilebilir: “Bütün insanlar ölümsüzdür.” gibi.)
 4. (en) Contradictory.
 5. (en) Adverse.
 6. (en) Abhorrent.
 7. (en) Alien.
 8. (en) Anti.
 9. (en) İn disagreement.
 10. (en) Retrograde.
 11. (en) Antagonistic counter.
 12. (en) Contrary.
 13. (en) Opposite.
 14. (en) Reciprocal.
 15. (en) Antipathetic.
 16. (en) Antipathetical.
 17. (en) Antithetic.
 18. (en) Antithetical.
 19. (en) Converse.
 20. (en) Cross.
 21. (en) İnimical.
 22. (en) Jarring.
 23. (en) Opponent.
 24. (en) Opposed.
 25. (en) Reciprocating.
 26. (en) Reverse.
 27. (en) Athwart.
 28. (en) Objector.
 29. (en) Anti-.
 30. (en) Contra-.
 31. (en) Contra.
 32. (fr) Contraire
 33. (la) Contrarius

polar  

 1. Kutup.
 2. Kutuplanma gösteren veya kutuplu.
 3. Su gibi üzerinde pozitif veya negatif yük taşıyan suda çözünen moleküller veya gruplar.
 4. (en) There are also poles and polar curves to curves of higher degree than the second, and poles and polar planes to surfaces of the second degree.
 5. (en) Having a pair of equal and opposite charges of or existing at or near a geographical pole or within the Arctic or Antarctic Circles; ‘polar regions’ located at or near or coming from the earth’s poles; ‘polar diameter’; ‘polar zone’; ‘a polar air mass’; ‘Antarctica is the only polar continent’.
 6. (en) Of or pertaining to one of the poles of the earth, or of a sphere; situated near, or proceeding from, one of the poles; as, polar regions; polar seas; polar winds.
 7. (en) Of or pertaining to the magnetic pole, or to the point to which the magnetic needle is directed.
 8. (en) The right line drawn through the two points of contact of the two tangents drawn from a given point to a given conic section.
 9. (en) The given point is called the pole of the line.
 10. (en) If the given point lies within the curve so that the two tangents become imaginary, there is still a real polar line which does not meet the curve, but which possesses other properties of the polar.
 11. (en) Thus the focus and directrix are pole and polar.
 12. (en) Having a pair of equal and opposite charges.
 13. (en) Characterized by opposite extremes; completely opposed; ‘in diametric contradiction to his claims’; ‘diametrical points of view’; ‘opposite meanings’; ‘extreme and indefensible polar positions’.
 14. (en) Located at or near or coming from the earth’s poles; ‘polar diameter’; ‘polar zone’; ‘a polar air mass’; ‘Antarctica is the only polar continent’.
 15. (en) Exhibiting polarity: a molecule with opposite charges.
 16. (en) As in polar angle The angle between two perpendiculars to two lines forming a true angle; as a noun it refers to polarizing filters, see polars.
 17. (en) Describes a neutral molecule that has opposite charges partially separated within the molecule; example H2O is a polar molecule.
 18. (en) Of or near the North or South Pole.
 19. (en) Signal stream in which all one bits are the same voltage polarity All zero bits are the opposite polarity from the one bits.
 20. (en) Used to describe compounds that have a dipole moment because they consist of molecules that have negative and positive poles.
 21. (en) Graph of sink rate against airspeed As the airspeed increases from the stall speed, the sink rate decreases until it reaches a minimum , and then starts to increase as airspeed increases further.
 22. (en) Satellite launched on February 24, 1996 by NASA in the Global Geospace Science project Polar is an atmospheric studies satellite in polar orbit One purpose of Polar is to gather information that will help scientists protect future satellites from radiation and other atmospheric dangers.
 23. (en) Describing a substance or molecule in which the positive and negative electrical charges are permanently separated, as opposed to nonpolar molecules in which the charges coincide Polar molecules ionize in solution and impart electrical conductivity Water, alcohol, and sulfuric acid are polar Most hydrocarbon liquids are nonpolar Carboxyl and hydroxyl groups often exhibit an electric charge The formation of emulsions and the action of detergents are dependent on this behavior.
 24. (en) Polar-orbiting spacecraft to observe the auroral zone particles, fields, and auroral emissions One of NASA’s contributions to the ISTP.
 25. (en) Polar.
 26. (en) Of or existing at or near a geographical pole or within the Arctic or Antarctic Circles; ‘polar regions’.
 27. (en) Extremely cold; ‘an arctic climate’; ‘a frigid day’; ‘gelid waters of the North Atlantic’; ‘glacial winds’; ‘icy hands’; ‘polar weather’.
 28. (en) Being of crucial importance; ‘a pivotal event’; ‘Its pivotal location has also exposed it to periodic invasions’- Henry Kissinger; ‘the polar events of this study’; ‘a polar principal’.
 29. (al) Polar
 30. (fr) Polaire
 31. Kutba ait, kutbi, kutupta veya civarında bulunan
 32. Kutupyıldızına benzer, yol gösteren, rehber
 33. İki mıknatıs kutbuna ait veya benzer
 34. Tamamen birbirine zıt
 35. Ucay

po

 1. Polonyum’un simgesi.
 2. (en) Chamber pot, night pot, portable toilet used at night (Slang).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir