Home / Genel / umumi vali

umumi vali

umumi vali ne demek? umumi vali anlamı nedir? umumi vali gibi soruların yanıtı ve umumi vali ile ilgili türetilmiş kelimeler ve örnek kullanımları yer alır. Ayrıca ingilizce almanca gibi diller içindeki kullanımı örnekleri ile açıklanmıştır. umumi vali ile ilgili yorumları inceleyebilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz. umumi vali kök yapıları, kelime kökeni, çeviriler ve daha fazla tanım.

umumi vali

 1. (en) Proconsul

Türetilmiş Kelimeler (bis)

umum, umum çıkması, umum müdür, umum müdürlük, umuma açık olma, alelumum, bilumum, erkanıharbiyeiumumiye, menafiiumumiye, müddeiumumi

umumi

 1. Genel.
 2. Genel. ~ hey’et: genel kurul. ~ mukavele: toplu sözleşme.
 3. (en) General.
 4. (en) Universal.
 5. (en) Common.
 6. (en) Public.

umum

 1. Bütün, tüm, kamu
  Örnek: Onun umum kumandanlığı, boş çöller içinde bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şey idi. F. R. Atay
 2. Herkes, halk, ahali
  Örnek: Üçü de kısa bir boyun kırışıyla umumu selamladılar. P. Safa
 3. Umumi olmak. Hep, bütün, cümle, herkes.
 4. (en) Common, public, generalgeneric, prevalent.

vali

 1. Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay.
 2. Satrap.
 3. (en) One of the Aesir and avenger of Balder; son of Odin.
 4. (en) Dey.
 5. (en) Ban.
 6. (en) Exarch.
 7. (en) Governor.
 8. (en) Proconsul.
 9. (en) Governor ilbay.
 10. (en) Governor of a province.
 11. (en) Vali.

va  

 1. Active verb.
 2. Virginia.

proconsul  

 1. Eski Roma’da konsül vazifesini yapan memur, prokonsül
 2. Umumi vali
 3. H., paleont
 4. Genel vali, vali

genel

 1. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 2. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
  Örnek: Genel bir sıralama yapmak gerekirse, denebilir ki, dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir. H. Taner
 3. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 4. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 5. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 6. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 7. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 8. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. “Genellikle”, “genel olarak” deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 9. Bk. evrensel
 10. (en) Exoteric.
 11. (en) Generic.
 12. (en) Grand.
 13. (en) Liberal.
 14. (en) Overhead.
 15. (en) Plenary.
 16. (en) Public.
 17. (en) Broad.
 18. (en) Common.
 19. (en) Collective.
 20. (en) Across-the-board.
 21. (en) Blanket.
 22. (en) Catholic.
 23. (en) Abstract.
 24. (en) Current.
 25. (en) Popular.
 26. (en) Rife.
 27. (en) Universal.
 28. (en) Global.
 29. (en) Broad / adj.
 30. (en) Overall.
 31. (en) General.
 32. (en) Prevailing.
 33. (en) Prevalent.
 34. (en) Running.
 35. (en) Sweeping.
 36. (en) Widespread.
 37. (en) Pandemic.
 38. (fr) Général
 39. (la) Generalis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir